Een Leven Lang Ontwikkelen – Geef richting

Deel 1 – Geef richting

We moeten ons hele leven leren en onszelf ontwikkelen. Wie dacht klaar te zijn met één diploma en een korte bijscholing na 20 jaar, komt van een koude kermis thuis.

Bij “school” denken we aan de basisschool, de middelbare school en dan een opleiding. Wie weet volg je nog een master of een andere aanvullende opleiding en dat is het dan wel. Vervolgens ga je aan het werk en dit gaat door tot een jaar of 71; in mijn geval dan. Daarna geniet je van je pensioen en ga je met de camper naar Frankrijk. Klinkt logisch, toch? Maar dat is het niet. Op dit moment gaan de veranderingen zo snel, dat we in een vierde industriële revolutie zitten. Ontwikkelingen gaan snel, banen verdwijnen en digitale skills zijn iedere dag harder nodig. Dit betekent dat andere competenties steeds belangrijker worden zoals het oplossen van complexere problemen, kritisch denken en creativiteit. Ook zijn digitale competenties bij de meeste banen van groot belang en dit zal steeds belangrijker worden door de snelle digitalisering. Is dan het naar “school” gaan nog steeds zo logisch? Dat denken wij niet.

Dit is waarom de kreet “Een Leven Lang Ontwikkelen” is ontstaan. Deze kreet komt van “Een Leven Lang Leren” en is eigenlijk zo nieuw niet. Commissie Borstlap was hier al jaren mee bezig en wie een beetje research doet op het internet, ziet dat een Leven Lang Ontwikkelen al decennia lang van belang is. Toch begint de tijd nu te dringen en is de urgentie hoog om LLO tot een succes te maken. Er zijn projectgroepen gestart en een ieder binnen het onderwijslandschap doet zijn best om mee te gaan in de nieuwe ontwikkelen binnen het leren. Denk aan hybride opleiden, het STAP-budget en een skillspaspoort. Alles om werkend en niet-werkend Nederland aan het leren te krijgen. De subsidies zijn niet aan te slepen en het aanbod in opleidingen in de derde leerweg (buiten de normale diplomaroute die ik eerder benoemde) groeit met de dag.

Maar hoe ga jij als werkgever jouw werknemers meenemen in een leven lang ontwikkelen? Zeker nu het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft gesteld dat werkenden de afgelopen twee jaar minder scholing hebben gevolgd en minder aan hun ontwikkeling hebben gewerkt? Het SCP ziet de coronapandemie en -maatregelen als de voornaamste factor voor deze terugname in ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid blijft van groot belang en we moeten hierop inzetten. Als werkgever, maar ook als werknemer heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het teken van duurzame inzetbaarheid. Jij kan als werkgever de werknemer ondersteunen om zelf aan het roer van hun ontwikkeling te gaan staan. Wij maken gebruik van de 3 R’en: richting, ruimte en ruggensteun. In deze blog gaan we dieper in op Richting. In deel 2 op Ruimte en in deel 3 op Ruggensteun. 

Richting

Informeer en stimuleer jouw werknemers. Maak duidelijk en inzichtelijk welke toekomstige veranderingen er op de organisatie afkomen. Laat zien hoe het werk gaat veranderen en op welke termijn dit speelt. Laat zien welke consequenties deze veranderingen met zich meebrengen voor de werknemers. Denk hierbij aan technologisch ontwikkelingen op taken, functies en competenties. Maak het abstracte tastbaar en relevant voor de werknemer door middel van:

  • Het goede voorbeeld. Geef zelf het goede voorbeeld en vertel je persoonlijke verhaal; hoe ben jij zo ver gekomen? Waardeer collega’s die het goede voorbeeld geven en zet ze in het zonnetje. Dit kan door middel van een compliment binnen de groep of een nieuwsbrief. Ook de Medewerker van de maand is een leuke manier om jouw werknemers te complimenteren.
  • Zorg ervoor dat je transparant bent en jouw werknemers informeert. Dit kan bijvoorbeeld door een wekelijks/maandelijks inloopmoment waar jij in gesprek kan gaan met werknemers en hun vragen kan beantwoorden.
  • Ga de dialoog aan tijdens workshops. Veel brancheorganisaties hebben een scholingsfonds voor extra ondersteuning, maar je kan zelf ook workshops en dialogen aanbieden.
  • Intrinsieke motivatie. Wees persoonlijk en zorg ervoor dat jouw manier van leidinggeven is afgestemd op de werknemer. Dus niet: “De wereld verandert, dus jij moet daar als werknemer in mee veranderen.”, maar: “De markt vraagt om flexibiliteit en dat biedt kansen voor iemand zoals jij die graag creatief denkt over oplossingen.”.

We hopen je praktische handvatten en vooral inspiratie te hebben gegeven. Uiteraard helpen wij je hier graag bij. Neem vrijblijvend contact op en wij gaan graag in gesprek over kansen binnen jouw organisatie.

Lees je ook deel 2, Geef ruimte en 3, Bied een steuntje in de rug, om te zien hoe we ruimte geven en een steuntje in de rug?

 

Bronnen:
Wil je meer weten over de afnemende scholing, lees dan dit artikel: LLO Onderzoek SCP

Vind hier de handreiking Eigen Regie en Leven Lang Ontwikkelen

 

Neem contact op