Een Leven Lang Ontwikkelen – Bied een steuntje in de rug

Deel 3 – Bied een steuntje in de rug

De eerste klap is een daalder waard: positieve leerervaringen leiden tot herhaling. Volgens Deci en Ryan (2017) kunnen we intrinsieke motivatie verhogen als we weten in te spelen op drie psychologische basisbehoefte: competentie, autonomie en relatie. Een gevoel van competentie komt wanneer een lerende vertrouwen heeft in het eigen kunnen. Wist je dat onverwacht positieve feedback de intrinsieke motivatie kan verhogen bij een lerende? Autonomie zegt iets over de vrijheid die een lerende heeft om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren. Ten slotte relatie; sociale verbondenheid. Verbondenheid met de omgeving en het vertrouwen in anderen zorgt voor een positief klimaat op het werk. En dit is precies waar de laatste R over gaat; Ruggensteun.

Steun je werknemers en moedig ze als leidinggevende aan om stoppen te zetten bij het doorleren. Ook stimulatie van collega’s biedt ondersteuning.

Zorgt voor een gespreksleidraad voor een ontwikkelgesprek die zich niet alleen richt op output, resultaten en het functioneren, maar ook op gezondheid, betrokkenheid en motivatie.
Benadruk sterke punten. Soms is het goed om ontwikkelpunten in kaart te brengen, maar uitgaan van sterke punten kan een werknemer ondersteuning bieden in het leerproces.
Een ondersteuningsstructuur kan je ontwikkelen door met buddy’s te werken. Een maatje op de werkvloer of een leerambassadeur kan een werknemer helpen extra stappen te zetten binnen het leerproces. Het is wel belangrijk dat er geen hiërarchische relatie isom een veilig leeromgeving neer te zetten.
Navraag doen. Vraag eens bij je werknemers na wat ze eigenlijk nodig hebben. Een korte enquête kan al in beeld brengen welke R jij kan versterken.

Wist je dat mbo-instellingen en leerwerkloketten graag ondersteunen bij het opleiden van werknemers? Denk hierbij aan bijvoorbeeld het grote aantal subsidies en kosteloze loopbaanscans.

Ook wij ondersteunen en helpen graag bij het bieden van ondersteuning bij lerenden. Neem daarom vrijblijvend contact op.

Bronnen:

Wil je meer weten over de afnemende scholing, lees dan dit artikel: LLO Onderzoek SCP

Vind hier de handreiking Eigen Regie en Leven Lang Ontwikkelen

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory. Basic psychological needs in motivation, development, and wellness.

Neem contact op