Feedback is een cadeautje

Je kent het wel; de nieuwe stagiaire begint op werk en jij bent degene die als praktijkopleider mag opdraven. De student heeft een boekje met opdrachten mee en aan het einde van de periode komt de BPV-begeleider op bezoek om het examen af te nemen. De opdracht is negen van de tien keer niet duidelijk bij de student en dus zet je hem of haar maar aan het werk. De student werkt mee binnen het bedrijf, maar het doel is eigenlijk niet duidelijk. Daarnaast verwacht je een beetje ondernemend gedrag van de student om zelf naar jou als praktijkopleider toe te komen om vragen te stellen; het is nota bene haar opleiding. Dit gebeurt niet.

Wist je dat jongeren helemaal nog niet capabel genoeg zijn om hun werk te plannen en te organiseren? Daarnaast zorgt de hiërarchie binnen een bedrijf vaak voor een drempel waar de student niet overheen durft te stappen. Jij als manager draagt misschien wel een pak en bent leidinggevende. Zie jij de student al naar jou toe komen om aan te geven dat hij of zij de opdracht niet snapt? Het is daarom heel belangrijk om deze stap voor de student te introduceren door bijvoorbeeld een informeel praatje te maken, samen eens de opdrachten door te nemen en een voortgangsgesprek te initiëren. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor de studie bij de student, maar jij bent de praktijkopleider die kan ondersteunen.

We spoelen even vooruit. Het gesprek is geïnitieerd en de student heeft de opdracht en het doel duidelijk voor ogen. De stagiaire is op de helft van de stagelooptijd en het is tijd voor een voortgangsgesprek waarbij je de student feedback kan gaan geven. Dit is een moment waar de student heel veel van kan leren, of juist helemaal niks. Ik zal je hierbij de theorie van feedback geven meegeven, zodat je handvatten hebt tijdens het proces.

Tijdens het leerproces van de student geef je feedback. Feedback zorgt ervoor dat de student groeit en zich blijft ontwikkelen. Maar zoals het woord al doet vermoeden; feedBACK is gericht op het verleden. Je kijkt terug. Terwijl de student wil groeien en juist vooruit wil. Hoe doe je dat?

Uit grootschalig onderzoek van Hattie en Timperley (2007) blijkt wel dat feedback een positieve invloed heeft op de leerresultaten van studenten. Toch vinden studenten feedback vaak verwarrend of beschouwen het als een aanval. Feedback is een cadeautje, zegt men wel. Maar toch voel je je vaak erg kwetsbaar als je feedback van een ander ontvangt. De manier waarop feedback wordt gegeven, kan een wereld van verschil maken.

Bij effectieve feedback geef je antwoord op de volgende drie vragen:

  1. Waar ga ik naartoe?
  2. Hoe heb ik het gedaan?
  3. Wat is de volgende stap?

Deze vragen hangen met elkaar samen en geven de student inzicht in de kloof die zij moeten overbruggen tussen het huidige en het gewenste niveau.

Feed-up: waar ga ik naartoe?

Feedback kan je pas toepassen, als de student zicht heeft op het te behalen doel. Wees daarom duidelijk en transparant over de beoordelingscriteria en de manier waarop beoordeeld wordt. Als je geen doel hebt, waar moet je dan naartoe werken? Lastig!

Feed-back: hoe heb je het gedaan?

Feedback verwijst naar een terugkoppeling en geeft de student inzicht in het huidige niveau van zijn prestatie. Feedback die alleen bestaat uit een oordeel is te beperkt en geeft de student alleen maar onduidelijkheid. Neem dan ook een onderbouwing met objectieve informatie mee in plaats van persoonlijke meningen of eigenschappen van de student. Onderbouw de feedback met herkenbare, objectieve informatie om de student te helpen.

Feed-forward: wat is de volgende stap?

Gaat het niet om een eindstuk van de opleiding, maar kan de student nog aantonen uit de feedback te leren? Dan is feedback het meest effectief als deze wordt uitgebreid met suggesties ter verbetering. Verwijs bijvoorbeeld naar goede voorbeelden en bronnen die de student in het vervolg kan gebruiken om zich te ontwikkelen.

Nu gaan we terug naar die stagiaire die jij begeleidt. Hoe kan jij ervoor zorgen dat de feedback op de juiste manier bij de student aankomt? Allereerst zorg je ervoor dat het doel al eerder duidelijk is bij de student, zodat je weet waar je naartoe kan werken. Aan het einde van de stageperiode komt het beoordelingsmoment en dan is het van groot belang dat de student weet wanneer de opdracht goed is en wanneer dit niet goed is. Laat de student eventueel eens meekijken met een collega om te zien wanneer de beoordeling goed is. Waar werkt de student naartoe? Vervolgens pak je terug op hoe de student het heeft gedaan. Ondersteun je terugkoppeling met objectieve informatie en laat je persoonlijke mening achterwege. Bij een voortgangsgesprek kan de student de feedback meenemen en doorgroeien. Geef suggesties ter verbetering!

Wat ga jij veranderen in jouw manier van feedback geven? We wensen je veel succes en vooral plezier met je stagiaire! Wil jij tips ontvangen? Neem dan contact op!

Bronnen:

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research77(1), 81-112.

Neem contact op