De Cirkel van Invloed toepassen

Wat is de Cirkel van Invloed?

Stephen Covey introduceerde de Cirkel van Invloed in zijn boek “The 7 Habits of Highly Effective People” als een belangrijk concept om te begrijpen hoe we onze tijd en energie het best kunnen besteden. De Cirkel van Invloed is een visueel hulpmiddel dat ons helpt om te begrijpen wat we wel en niet kunnen beïnvloeden in ons leven. Het is een cirkel met twee delen: het binnenste gedeelte en het buitenste gedeelte.

 • Het binnenste gedeelte van de cirkel staat voor de dingen die we kunnen beïnvloeden, zoals onze gedachten, emoties, gedrag en acties. Dit zijn de dingen waar we direct controle over hebben.
 • Het buitenste gedeelte van de cirkel staat voor de dingen die we niet kunnen beïnvloeden, zoals het weer, het verleden, andere mensen en gebeurtenissen. Dit zijn dingen waar we geen directe controle over hebben.

 

Waarom is de Cirkel van Invloed belangrijk?

Covey stelt dat we onze tijd en energie het best kunnen besteden aan het binnenste gedeelte van de cirkel, want dat zijn de dingen waar we wel degelijk invloed op kunnen uitoefenen. Als we ons richten op het buitenste gedeelte van de cirkel, besteden we onze tijd en energie aan dingen waar we geen controle over hebben, wat leidt tot frustratie en stress. In plaats daarvan kunnen we onze tijd en energie beter besteden aan het binnenste gedeelte van de cirkel, door bijvoorbeeld onze gedachten en emoties te beheersen, ons gedrag te veranderen en actief te zijn in het bereiken van onze doelen.

 

De Cirkel van Invloed is dus een nuttig hulpmiddel om ons te helpen begrijpen wat we kunnen beïnvloeden in ons leven en om onze tijd en energie op de juiste manier te besteden. Door ons te richten op het binnenste gedeelte van de cirkel, kunnen we ons leven proactief en effectief gestalte geven. Ook voor studenten kan de Cirkel van Invloed een nuttig hulpmiddel zijn om te begrijpen wat ze kunnen beïnvloeden in hun leven en hoe ze hun tijd en energie het best kunnen besteden. In de klas kunnen docenten het concept van de Cirkel van Invloed gebruiken om studenten probleemoplossende vaardigheden, persoonlijke verantwoordelijkheid en veerkracht te helpen ontwikkelen.

 

De Cirkel van Invloed in de klas gebruiken

Dit zijn een paar manieren waarop docenten de Cirkel van Invloed in de klas kunnen gebruiken:

 • Help studenten om te identificeren wat ze wel en niet kunnen beïnvloeden: Door het concept van de Cirkel van Invloed te bespreken, kunnen docenten studenten helpen begrijpen dat ze controle hebben over hun gedachten, emoties, gedrag en acties, maar dat ze geen controle hebben over externe factoren zoals het gedrag van anderen of het resultaat van gebeurtenissen.
 • Moedig studenten aan om zich te concentreren op wat ze kunnen beïnvloeden: Zodra studenten hebben geïdentificeerd wat ze wel en niet kunnen beïnvloeden, kunnen docenten ze aanmoedigen om zich te concentreren op de dingen binnen hun cirkel van invloed. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze persoonlijke doelen stellen, copingstrategieën (manieren om met stress en problemen om te gaan) ontwikkelen of manieren zoeken om proactief te zijn in hun studies en andere activiteiten.
 • Gebruik problembased leeractiviteiten: Docenten kunnen problembased leeractiviteiten gebruiken waarbij studenten problemen identificeren en analyseren binnen hun cirkel van invloed en oplossingen ontwikkelen op basis van wat ze kunnen beïnvloeden. Dit helpt studenten om te leren hoe ze proactief kunnen zijn en eigenaarschap te nemen over hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.
 • Moedig studenten aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties: De Cirkel van Invloed kan ook worden gebruikt om studenten aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en te begrijpen welk effect ze hebben op hun eigen leven en het leven van anderen. Docenten kunnen dit concept gebruiken om een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid te stimuleren en studenten aan te moedigen om na te denken voordat ze handelen.

 

Activiteiten in de klas

We weten nu op welke manier we de Cirkel van Invloed kunnen gebruiken. Hieronder beschrijven we een aantal activiteiten die je kan gebruiken in de les.

 • Identificeer wat binnen en buiten de Cirkel van Invloed valt: Laat de studenten in kleine groepen werken en stel ze de volgende vraag: “Wat valt binnen jouw Cirkel van Invloed en wat valt daarbuiten?” Laat ze vervolgens een lijst maken van dingen die binnen hun Cirkel van Invloed vallen en dingen die daarbuiten vallen. Laat de groepen hun lijsten delen met de klas en bespreek de resultaten.
 • Doe een rollenspel: Laat de studenten in paren of kleine groepen een rollenspel doen waarbij ze een situatie nabootsen waarbij ze zich richten op dingen buiten hun Cirkel van Invloed en hoe dit leidt tot frustratie en stress. Laat hen vervolgens hetzelfde rollenspel doen, maar nu met het oog op dingen binnen hun Cirkel van Invloed en hoe dit leidt tot meer succes en controle.
 • Brainstorm oplossingen: Geef de studenten een probleem waar ze mee te maken hebben en vraag hen om in kleine groepen oplossingen te bedenken die binnen hun Cirkel van Invloed vallen. Laat de groepen hun oplossingen presenteren aan de klas en bespreek welke oplossingen het meest realistisch en haalbaar zijn.
 • Maak een Cirkel van Invloed-mural: Laat de studenten in groepen werken aan een mural waarbij ze dingen plaatsen die binnen hun Cirkel van Invloed vallen en dingen die daarbuiten vallen. Laat hen vervolgens het mural presenteren aan de klas en bespreek hoe ze hun tijd en energie kunnen besteden aan dingen binnen hun Cirkel van Invloed.
 • Reflectie: Laat de studenten individueel of in kleine groepen een reflectie schrijven over hoe ze de Cirkel van Invloed kunnen toepassen in hun dagelijks leven en hoe dit hen kan helpen om hun doelen te bereiken en hun leven proactief en effectief vorm te geven. Laat hen hun reflecties delen met de klas en bespreek de resultaten.

 

Ga jij de Cirkel van Invloed ook toepassen in jouw klaslokaal of heb je hier hulp bij nodig? Neem vrijblijvend contact op en wij gaan graag in gesprek!

 

Neem contact op