Onderwijsuitvoering

Als CRKBO-erkende docenten met jarenlange ervaring binnen het bedrijfsonderwijs, kunnen wij als docent, instructeur en stagebegeleider ondersteunen. Daarnaast bieden wij coaching en scholing aan docenten, instructeurs, stagebegeleiders en praktijkopleiders in het leerbedrijf.
Neem contact op

CRKBO-erkend docent

Learning Flow werkt met CRKBO-erkende docenten met jarenlange ervaring binnen het bedrijfsonderwijs. Wij richten ons op de transfer van theoretische kennis naar de praktijk. Wat je vandaag op school leert, kan je morgen nog in de praktijk uitvoeren. Praktische handvatten met theoretische onderbouwing.

Instructeur

Ben je op zoek naar een instructeur die juist de praktische uitvoering kan ondersteunen? Ook hier zijn mogelijkheden. Neem contact op om te ontdekken wat wij voor je kunnen betekenen.

Neem contact op

Stagebegeleider

Als BPV-begeleider of stagebegeleider kunnen wij studenten ondersteunen binnen hun opleiding. Wij coachen en begeleiden de student en nemen daarnaast examens af. Wij zijn bekend met verschillende manieren van coaching en richten ons op de metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden van de student. We ondersteunen bij het zelfmanagement zodat de student het leren eigen kan maken.

Coaching en scholing aan docenten en begeleiders

Wij kunnen zelf als docent, instructeur of begeleider optreden, maar wij kunnen ook scholing bieden aan deze groep. Daarnaast bieden wij scholing aan praktijkopleiders. Dit doen we door middel van train-de-trainer en waar nodig zetten wij traineracteurs in om te oefenen.

Neem contact op

Neem contact op