Ontwikkelen praktijkexamens

Learning Flow richt zich niet alleen op het ontwikkelen van lesmaterialen en het opzetten van een opleidingshuis, maar houdt zich tevens bezig met examinering. Examinering op het niveau dat bij de doelgroep past en toetst wat er getoetst moet worden.

Examens moeten aansluiten op de praktijk en duidelijk zijn voor zowel de student, praktijkopleider als de docent/praktijkbegeleider vanuit school. Stichting Praktijkleren is gespecialiseerd in het ontwikkelen van theorie-examens, examenprojecten,  portfolio-opdrachten en praktijkexamens. Met onze kennis van de retailbranche en ondernemerschap hebben we de krachten gebundeld om deze examens te ontwikkelen.

De examens zijn ontwikkeld door zowel onderwijskundigen als specialisten uit het werkveld. Op deze manier voldoen ze aan de nieuwste ontwikkelingen en gaan ze mee met de tijd. Iedere kerntaak begint met een nulmeting, vervolgens een voortgangsmeting en de student sluit af met een examen. Op deze manier kan de student werken aan de eigen leerreis of juist uitblinken in de sterktes.

Ben je geïnteresseerd geworden in onze ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wil je weten of examens van Stichting Praktijkleren bij jouw onderwijs passen? Neem dan eens een kijkje op de website!

Neem contact op