Valideren praktijkexamens

Al jaren is Lisa lid van de examencommissie van KCH. We valideren praktijkexamens voor bijvoorbeeld de assistent facilitair of winkelmedewerker. De examens zijn gericht op de werknemersvaardigheden van de student, maar ook op het opdoen van vakkennis. Deze examens moeten aansluiten op de praktijk en duidelijk zijn voor zowel de student, praktijkopleider als de stagedocent vanuit school.

Daarnaast hebben we voor ESS meegewerkt aan het ontwikkelen van de examentermen voor de keuzedelen Assortiment voor de supermarktbranche. Vervolgens zijn de theorie-examens voor deze keuzedelen ontwikkeld. Wij hebben deel mogen uitmaken van de ontwikkeling. Vooral Erwin, met zijn grote productkennis, heeft veel examenvragen ontwikkeld. In samenwerking met ESS zijn de vragen beoordeeld en waar nodig aangepast.

De examens van ESS zijn altijd ontwikkeld door zowel onderwijsexperts als experts uit het werkveld. Op deze manier voldoen ze aan de nieuwe ontwikkelingen en gaan ze mee met de tijd. Iedere kerntaak begint met een nulmeting, vervolgens een voortgangsmeting en de student sluit af met een examen. Op deze manier kan de student echt aan de slag gaan met de eigen ontwikkelpunten of juist uitblinken in de sterktes.

Learning Flow richt zich niet alleen op het ontwikkelen van lesmaterialen en het opzetten van een opleidingshuis, maar houdt zich tevens bezig met examinering. Examinering op het niveau dat bij de doelgroep past en toetst wat er getoetst moet worden.

Ben je geïnteresseerd geworden in onze ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wil je weten of ESS-examens bij jouw onderwijs passen? Neem dan eens een kijkje op de website!

Neem contact op